„Tvorba mi dává možnost“. Vernisáž výstavy v Atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 • Senioři docházející do keramické dílny Burianka vyrobili v podzimních měsících rozmanité typy keramických výrobků a představili výsledky své aktivizační činnosti široké veřejnosti.
  Keramickou dílnu umístěnou v domě s pečovatelskou službou Burianova provozujeme již druhým rokem.
 • Keramické koně, sošky andělů či aromalampy představily pracovnice dílny na výstavě nazvané „Tvorba mi dává možnost“. Vernisáž výstavy se konala 21. listopadu v Atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
  Záštitu nad výstavou převzala poslankyně Jana Hnyková. Senioři, kteří výrobky zhotovili, byli na výstavě zastoupeni alespoň prostřednictvím fotografií a otisků rukou do keramického plátu.
 • Den po té následovala účast na adventních trzích, které pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro své zaměstnance.
  Návštěvníky okouzlily sošky andělů, servírovací talíře ve tvaru ryby a další výrobky s vánoční tématikou.
 • Již tradičně zaměstnanci centra prodávali výrobky pocházející z keramické dílny na vánoční výstavě pořádané Krajským úřadem Libereckého kraje.
  Letos se tato akce uskutečnila 23. listopadu a celkem se jí zúčastnilo více než třicet organizací poskytujících sociální služby v Libereckém kraji.
 • Skutečnost, že se výrobky našich seniorů líbí, dokazuje velké množství prodaných výrobků. Výnos z prodeje se použije na nákup materiálu a pomůcek potřebných k dalšímu tvoření v keramické dílně.
 • Text a foto: Zaměstnanci CZaSP
 • www.czasp.cz